Per què un manual d’estil corporatiu?

  Per què un manual d’estil corporatiu? En la primera part d’aquesta entrada, parlàvem de la importància de fer atenció a la tasca de redactar els textos corporatius. En aquesta segona part, ens centrarem en una eina molt útil per … Continua

Traducció jurada o traducció jurídica?

De vegades els nostres clients ens sol·liciten traduccions jurades d’un text quan el que realment necessiten és una traducció jurídica (especialitzada). Per això, explicarem breument la diferència entre traducció jurada i jurídica (no jurada, especialitzada). A continuació, tenim tres exemples … Continua