Traducció jurada o traducció jurídica?

De vegades els nostres clients ens sol·liciten traduccions jurades d’un text quan el que realment necessiten és una traducció jurídica (especialitzada). Per això, explicarem breument la diferència entre traducció jurada i jurídica (no jurada, especialitzada). A continuació, tenim tres exemples … Continua