Per què un manual d’estil corporatiu?

 Cotranslating_manual corporatiu

Per què un manual d’estil corporatiu?

En la primera part d’aquesta entrada, parlàvem de la importància de fer atenció a la tasca de redactar els textos corporatius. En aquesta segona part, ens centrarem en una eina molt útil per redactar aquests textos: el manual d’estil corporatiu.

Per què una empresa hauria de tenir el seu propi manual d’estil?

Hui dia la majoria de les empreses contracta els serveis d’un professional per elegir el nom, elaborar el logotip i definir els valors de la marca; necessita agradar als clients i no es pot arriscar amb la seva imatge. És clar que la imatge influeix en la percepció que els usuaris tenen de la marca.

A Cotranslating pensem que la imatge no només és un logotip, una icona o uns colors: els textos que produïm com a empresa (i signem amb la nostra marca) també contribueixen a configurar la nostra imatge i són la nostra millor carta de presentació.

Hi juga un paper important el manual d’estil corporatiu o empresarial, que ens permet definir els diferents criteris de redacció que es faran servir en els textos corporatius en funció dels destinataris dels continguts, les característiques de cada text i l’objectiu que volem aconseguir. De la mateixa manera que una empresa necessita una estratègia de mitjans de comunicació, també és necessari definir una estratègia de redacció.

Vegem amb més detall la utilitat de l’eina i la informació que conté.

Els textos corporatius poden tractar continguts diversos i es publiquen en diferents suports i formats:

 • Dossier d’empresa i presentacions
 • Pàgina web, blog i xarxes socials
 • Botiga online
 • Publicitat impresa
 • Publicitat en línia
 • Comunicacions escrites, cartes
 • Notes de premsa, articles en premsa
 • Contractes

Com ens pot ajudar un manual d’estil corporatiu?

Un manual d’estil corporatiu propi permet definir el llenguatge, el to o la veu i fins i tot el disseny dels textos corporatius. També ens serveix per definir l’estratègia de redacció que utilitzarem en cada tipus de text. S’ha d’ampliar contínuament per adaptar-se a les necessitats de cada moment.

 • Definir el llenguatge de l’empresa

Aquesta valuosa eina ens permet definir el llenguatge dels textos corporatius. Per exemple, inclourem els termes que volem emprar o els aspectes del llenguatge que preferim evitar:

 • Característiques del llenguatge (claredat, precisió, informació en positiu)
 • Ordre de les paraules i de la frase (subjecte, verb, complement directe, altres complements)
 • Puntuació (coma, punt i coma, punt)
 • Gènere (masculí, formes neutres)
 • Verbs (usos erronis de l’infinitiu i gerundi, concordança)
 • Adjectius i adverbis (posició)
 • Definir el to (la veu)

Un manual d’estil no només serveix per definir aspectes purament lingüístics. També pot ser un recurs per determinar el to que més s’adeqüe a la filosofia d’empresa (definir la nostra veu) en els diferents mitjans o formats. Perquè no és el mateix escriure publicacions en les xarxes socials que una entrada de blog o una nota de premsa. A més, en el manual d’estil, podem detallar la forma de tractament (tu o vostè) que s’ ha d’utilitzar en cada tipologia de text.

 • Xarxes socials (tu, col·loquial)
 • Notes de premsa (tu, informal)
 • Pàgina web (tu, informal)
 • Blog (tu, informal)
 • Comunicació amb clients (vostè, formal)
 • Definir el format o disseny dels textos

El manual d’estil pot incloure directrius sobre el format o disseny dels textos publicitaris.

 • Colors
 • Tipus de lletra
 • Imatges

Des de Cotranslating us animem a estudiar quines són les necessitats lingüístiques de la vostra empresa i a definir-ne una estratègia adequada. Si no compteu amb personal especialitzat en comunicació corporativa, us podem assessorar en l’estudi d’aquesta estratègia i en l’elaboració d’un manual corporatiu propi. D’aquesta manera, nosaltres eliminarem les barreres de la comunicació i podreu centrar-vos en la vostra empresa.

Respon