Textos corporatius sense errors: la millor carta de presentació

textos corporativos sin errores

Aquesta entrada és una ampliació de la ponència impartida per Cotranslating a la VI Setmana de l’Economia i Ocupació d’Alzira: “Textos clars, coherents i sense errors. La millor carta de presentació de la vostra empresa”. Més informació aquí.

La ponència tenia com a objectiu conscienciar les empreses de la importància de fer atenció als textos corporatius, perquè pensem que són la seva millor carta de presentació. No dubteu del poder de la paraula!

Per començar explicarem per què és important fer atenció a la redacció de continguts corporatius:

  • Transmetre el missatge correcte. Que els destinataris entenguin correctament el missatge que volem comunicar. El missatge ha de ser clar, correcte i concís.
  • Valor afegit. Escriure bé és sinònim de bona imatge. Elaborar textos clars, coherents i sense errors és imprescindible per aconseguir l’acceptació del públic, cada vegada més exigent amb el bon ús del llenguatge.
  • Inspirar confiança. Les paraules ben elegides i una bona expressió criden l’atenció dels clients potencials i inspiren confiança.
  • Crear la identitat de la empresa. L’estil dels textos conforma la identitat de l’empresa, per la qual cosa hem de tenir clar com volem expressar el missatge i què volem traslladar als destinataris.
  • Aconseguir l’objectiu final. De la redacció de continguts depèn en gran part la reacció dels nostres destinataris. Allò que diem i com ho diem influeix a l’hora de vendre un producte o d’aconseguir un objectiu determinat.
  • Facilitar el procés de traducció. Les empreses que tradueixen els seus textos a altres idiomes han de dedicar una atenció especial a l’hora de redactar el text d’origen, ja que és molt probable que un error en aquest text es trasllade als altres idiomes.
  • Estalviar temps i costos. Si els textos no es redacten bé des d’un principi, es detectaran errors en una fase posterior, quan ja siga massa tard. Per exemple, imaginem que un client ens adverteix de diversos errors greus en un catàleg de serveis ja imprès. Serà necessari invertir més recursos per corregir-lo i tornar a imprimir els exemplars. La revisió és un procés imprescindible i no fer-ho pot costar molt car.

Una vegada explicada la importància de redactar bé, volem destacar la utilitat del manual d’estil corporatiu com a eina per a una bona redacció.

Què és un manual d’estil?

Un manual d’estil, també anomenat llibre d’estil o guia d’estil, recull les normes i els criteris per redactar els textos d’una organització o d’una publicació. Serveix per unificar els criteris d’estil i format dels documents d’una organització o d’un conjunt de publicacions. La finalitat última és aconseguir coherència en l’estil.

Per obtenir-ne més informació, podeu consultar aquesta pàgina, que descriu de manera detallada què és un manual d’estil, el seu contingut i les característiques. A més, proporciona una llista de manuals d’estil a Internet.

En l’entrada de blog següent, ampliarem aquest tema i donarem les raons per les quals una empresa hauria de tenir un manual d’estil propi. No dubteu del poder de la paraula!

Respon