Carme
Laura

A continuació, us expliquem quina és l'essència de Cotranslating i us donem algunes raons per confiar en nosaltres:

QUÈ ÉS COTRANSLATING? – TENDÈNCIA COWORKING

  • Cotranslating naix el 2013 com un espai de traducció compartit entre dues professionals de la traducció freelance. Aquest projecte ens permet unir les nostres capacitats i experiències i fomentar la col·laboració per aportar un valor afegit als projectes de traducció.
  • Seguint la tendència del coworking, som una empresa de traducció i serveis lingüístics creada i gestionada amb una filosofia de treball innovadora basada en la col·laboració i en l’ús compartit de recursos i coneixements.
  • Actualment l’equip de treball està liderat per Carme, traductora professional amb una àmplia formació i experiència consolidada.
  • Cotranslating no és un traductor freelance. Un traductor sol treballar de manera autònoma i corregeix ell mateix les seues traduccions.
  • Cotranslating no és tampoc una agència de traducció convencional. Les agències de traducció gestionen els projectes de traducció amb intermediaris o gestors de projectes, que reparteixen el volum de feina entre diversos traductors freelance i traductors en plantilla.
  • Associem el prefix CO a comunicació, correcció, cooperació i col·laboració, conceptes que van necessàriament units al nostre procés de traducció, TRANSLATING.
  • Com el mateix nom indica, Cotranslating treballa sempre en equip, i els projectes de traducció es duen a terme de manera conjunta.
  • Controlem tot el procés de traducció i correcció: recepció, gestió, traducció, correcció i control de qualitat, i lliurament.
  • Ens prenem molt seriosament el control de qualitat: per exemple, les traduccions es revisen per detectar possibles incorreccions d’estil i per homogeneïtzar la terminologia.
  • Garantim la qualitat de les traduccions i la confidencialitat dels continguts. Tractem tota la documentació a què tenim accés amb discreció absoluta.