GESTIÓ DE TEXTOS

 • TRADUCCIÓ – Us ajudem a comprendre i ampliar el vostre públic

  multilingual concept

  Traduir consisteix a identificar i entendre els conceptes del text original per trobar els equivalents en la llengua de destinació. Un text ben traduït ha de ser correcte, ha de tenir un llenguatge natural i ha de mantenir la coherència entre els termes. Millorar la comunicació i evitar malentesos és el nostre objectiu i, per això, Cotranslating té en compte les diferències culturals i analitza les característiques del text per poder aplicar-hi les tècniques de traducció més adients. Us proporcionem traduccions fetes per traductors professionals especialitzats amb un perfecte domini de la llengua d’origen i, no cal dir-ho, nadius de la llengua de destinació.

 • ÀMBITS DE TRADUCCIÓ

  • Traducció general no especialitzada
  • Traducció sobre turisme, viatges i restauració
  • Traducció humanística
  • Traducció jurídica i jurada
  • Traducció economicofinancera
  • Traducció cientificotècnica
  • Traducció de màrqueting i comercial
  • Traducció audiovisual
  • Traducció i localització (informàtica i web)
 • CORRECCIÓ, TESTING I ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

  Millorem la qualitat lingüística i resolem dubtes. Assessorem sobre qualsevol tema relacionat amb la llengua i oferim serveis de correcció d’originals i de traduccions. Millorar la qualitat dels textos és el nostre objectiu i, per això, Cotranslating detecta i corregeix les errades ortotipogràfiques, de contingut i d’expressió i també dota el document de cohesió i coherència. Aquest servei és útil per a les persones i empreses que vulguen tenir una carta de presentació impecable, amb un estil natural, i que desitgen millorar la seua imatge. Us proporcionem correccions fetes per correctors professionals que dediquen una atenció especial al detall i que dominen la llengua a la perfecció.

INTERPRETACIÓ– Us ajudem a comunicar-vos en contextos multilingües

 • INTERPRETACIÓ

  157997-20130523Oferim serveis d’interpretació i acompanyament per a qualsevol situació comunicativa. Viatgeu sovint per negocis importants i necessiteu un intèrpret? Espereu la visita d’un soci i no parleu la mateixa llengua? La teua empresa té un estand en una fira comercial i necessita un professional de suport amb idiomes? Contranslating us garanteix l’èxit a l’hora de comunicar-vos i d’expressar-vos en una altra llengua. Us proporcionem serveis ajustats a les vostres necessitats amb la màxima discreció i confidencialitat. Els nostres col·laboradors intèrprets dominen a la perfecció els idiomes en què té lloc la comunicació i compten amb una àmplia experiència en aquest camp.

 • TIPUS D’INTERPRETACIÓ:

  • Interpretació a cau d’orella
  • Interpretació d’enllaç
  • Interpretació simultània
  • Interpretació consecutiva
  • Interpretació telefònica